Politica de confidențialitate

Cuprins

1. Introducere

2. Alte Servicii

3. Cine suntem noi?

4. Cine ești tu?

5. Angajamentul Nostru

6. Schimbări

7. Întrebări și solicitări

8. Informațiile Tale

9. Date confidențiale

9.1 Ce fel de informații colectăm despre tine? 

9.2 De ce colectăm informatii cu caracter personal ? 

9.3 Care este temeiul legal pentru prelucrare? 

9.4 Cât timp stocăm datele? 

9.5 Cum partajăm informațiile tale cu ceilalți? 

10. Ce masuri se securitate am luat ?

11. Care sunt drepturile tale? 

12. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor 

1. Introducere

Scopul acestei politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Prin utilizarea site-ului www.ladonna-fashion.ro accepți  politica  de confidențialitate a datelor furnizate  în cele  ce urmează.

Politica   de confidențialitate  se  referă  la  utilizarea și colectarea   informațiilor  personale  pe  care ni  le   furnizezi,   atunci  când vizitezi acest site, prin  completarea  formularelor de  contact,  sau abonarea   la newsletter.

2. Alte Servicii

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

3. Cine suntem noi?

Societatea CORADE, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Observatorului, nr. 119, ap. 30, jud. Cluj, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J12/2916/2003 și CUI Ro15825243, denumită în continuare “CORADE” este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectează direct de la tine.

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

4. Cine ești tu?

Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră, ești o persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

5. Angajamentul Nostru

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

 • Controlul îți aparține

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

 • Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

 • Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

6. Schimbări

Ne rezervăm dreptul de a modifica porțiuni din politica de confidențialitate, precizând   că   veți avea acces  de fiecare  dată  la  ultima  variantă publicată ,  la  această adresă    împreună cu data  ultimei   modificări.  Regulile  se  referă  exclusiv  la   site-ul   www.ladonna-fashion.ro  și nu au efect asupra site-urilor spre care avem sau vom avea legături și invers.

7. Întrebări și solicitări

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: comenziladonna@yahoo.com .

8. Informațiile Tale

9.1 Ce fel de informații colectăm despre tine?

Informațiile  sunt colectate doar in momentul în care acceptați voluntar  și în cunoștință de cauză trimiterea către  noi a  acestora.

Poți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care dorești să beneficiezi de serviciile noastre, ti se va solicita să furnizezi datele tale în timpul unui proces de înregistrare.

Datele solicitate pot include: numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail.

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, locația.

9.2 De ce colectăm informatii cu caracter personal ?

Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi;
 • Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul tău prealabil;

9.3 Care este temeiul legal pentru prelucrare?

 • Ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail comenziladonna@yahoo.com

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi

Cum ar fi executarea unui contract cu privire la vânzarea sau colaborare, unuia sau mai multor produse de pe site, prin lansarea unei comenzi de către tine şi acceptarea ei de către CORADE, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru vânzarea produselor CORADE, sau pentru a lua măsuri, la solicitarea ta, înainte de a încheia un contract.

 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ca de exemplu, păstrarea documentelor contabile pe o perioadă de 10 ani.

9.4 Cât timp stocăm datele?

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru prestarea serviciilor și furnizarea produselor de către CORADE vor fi stocate pe perioada contractuala, cu posibilitatea de prelungire pe o perioadă mai lungă impusă de lege, regulamente sau norme aplicabile privind obligaţii de păstrare a documentelor contabile sau solicitări ale autorităţilor publice.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare datele vor fi şterse, distruse sau transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau regulament aplicabil privind păstrare a înregistrărilor).

Pentru a te sigura că datele nu sunt păstrate mai mult decât este necesar, CORADE va revizui periodic datele și, dacă este cazul, le va șterge.

9.5 Cum partajăm informațiile tale cu ceilalți?

Corade poate transfera datele, prin dezvăluirea sau acordarea unor drepturi de acces de la distanță, numai prin intermediul aplicațiilor securizate, unor terțe părți, cum ar fi entități afiliate și alți parteneri comerciali ai Corade, care acționează în calitate de împuterniciţi, procesând date cu caracter personal pentru și în numele Corade (de exemplu, stocarea datelor pe servere tip “cloud”, consultanți juridici și financiari, firme de curierat, furnizori de servicii tehnice sau furnizori de servicii de asistență la expediere) cu care Corade a încheiat acordurile contractuale necesare în conformitate cu reglementările UE și naționale.

Vom transfera date către terțe părți exclusiv în măsura necesară îndeplinirii Scopurilor de Prelucrare aplicabile pentru care datele tale sunt colectate și procesate.

Corade poate dezvălui datele pentru a respecta prevederile legale sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități publice. Corade va putea, de asemenea, să divulge informațiile, dacă consideră, cu bună-credință, că este necesar pentru a preveni sau împiedica savârşirea unor fraude sau limitarea consecinţelor acestora, pentru a proteja Corade și angajații săi sau pentru a respecta Termenii și Condițiile de utilizare.

10. Ce masuri se securitate am luat ?

Ca parte a administrării am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate.

Angajații noștri precum și furnizorii de servicii asociate cu sistemele noastre de informații se obligă să respecte confidențialitatea  informațiilor personale aflate în posesia noastră. Orice întrebări referitoare la securitatea datelor personale pot fi adresate la: comenziladonna@yahoo.com

Vei fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu promptitudine la întrebările tale referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

11. Care sunt drepturile tale?

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
 • Dreptul de acces asupra datelor
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a te adresa justiției
 • Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Te rugăm să reții că:

 • Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin trimiterea unui email la adresa de e-mail: comenziladonna@yahoo.com .
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.


12. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail comenziladonna@yahoo.com

În cazul în care considerați că unul dintre drepturi v-a fost încălcat va puteți adresa către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la numerele de telefon +40.318.059.211 / +40.318.059.212  sau pe  email la adresa: anspdcp@dataprotection.ro. Pentru alte informatii puteti accesa site-ul Autoritatii, la adresa www.dataprotection.ro